علی عظیمی، مدیرعامل شرکت خانه گستر یکم | مبارزه با سوداگری مسکن به شیوه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نگاهی به عملکرد بنیادمسکن انقلاب اسلامی بیانگر این است که این مجموعه همواره در عملکرد خود مقابله با سوداگری مسکن … ادامه خواندن علی عظیمی، مدیرعامل شرکت خانه گستر یکم | مبارزه با سوداگری مسکن به شیوه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی