فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

درباره ما

درباره خودمان
در سال ١٣٨٨، زمانی که پس از سال‌ها کار و اندوختن تجربه در نهادهای فرهنگی و ارتباطی، عزم‌مان را برای تأسیس رسانه‌ای مستقل و مفید به حال جامعه و کشور جزم کردیم؛ پس از مشورت بسیار با ارباب خرد و تجربه و صاحبان بینش و نظر، به این نتیجه رسیدیم که عمده‌ترین نقصان و نیاز سرزمین پرنعمت و ثروت و امکانات ما برای بالندگی و حلقه مفقوده زنجیره توسعه پایدار، مدیریت کارآمد مبتنی بر تخصص و سلامت نفس و پایبند به دانش و تجربه و وطن دوستی است و با نیت و قصد ایفای نقشی ولو کوچک برای پشتیبانی از مدیرانی با چنین ویژگی‌ها به انتشار فصل‌نامه «مدیران و رؤسا» همت گماردیم که تریبونی رسا و پایگاهی قابل اعتماد شد برای مدیران و رؤسا و مسئولان تأثیرگذار مملکت…….
و اینک به ساقه تناور آن درخت مثمر و پربار، نهال «پايگاه خبری_تحلیلی مديران نیوز» را پیوند زده‌ایم تا همساز با نیاز و مقتضیات و ابزار روز، با بهره بردن از امکانات ارتباطی فضای مجازی، گام‌هایی بلندتر و سریع‌تر در جهت نیل به هدف‌ها و رسالت تعریف شده خود برداریم و با نشر خبرها، تحلیل‌ها، گزارش‌ها و دست‌آوردهای حوزه مدیریت و به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها، دانش و آزمون و خطاهای مدیران برجسته و صاحب کارنامه کشور، تریبونی به روز و رساتر برای حلقه مفقوده توسعه ایران باشیم.
در پیمودن این مسیر همه دوست داران سرافرازی میهن را به مشارکت دعوت می‌کنیم.
ما را عضوی از مجموعه خود بدانید و با ارسال خبرها، گزارش‌ها، دست‌آوردها و تجربه‌های سازمان تحت مدیریت‌تان، یاور و عضو تحریریه و گروه تولید محتوای « پایگاه خبری_تحلیلی مدیران نیوز» باشید.
با تقدیم ارادت و امتنان
علی حیدری