فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس | عدم رضایت مجلس از سازمان ملی بهره‌وری

جعفر قادری با اشاره به اینکه بهره‌وری در کشور رضایت بخش نیست، گفت: در حال حاضر متولیان بهره‌وری با سازمان‌ها و شرکت‌ها تعامل ندارند تا تعریف دقیقی درباره بهره‌وری داشته باشند، به همین دلیل عملکرد دولت در حوزه بهره‌وری قابل دفاع نیست و مجلس از عملکرد سازمان ملی بهره‌وری رضایت ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مدیران نیوز با اشاره به اینکه در کمیسیون برنامه و بودجه، برنامه هفتم توسعه بررسی شده است و بر همین مبنا عملکرد شرکت‌ها از نظر بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر طبق هدف‌گذاری، باید یک سوم رشد اقتصادی کشور از طریق ایجاد بهره‌وری به وجود بیاید. قادری با بیان اینکه وضعیت بهره‌وری در سال‌های گذشته قابل قبول نیست، افزود: در شرایط کنونی هرچند تورم روی بهره‌وری شرکت‌ها تاثیر گذار بوده است، اما مهمترین مشکل ایجاد بهره‌وری، عدم استفاده مناسب از امکانات و نیروی انسانی داخلی سازمان هاست که باعث شده نتوانیم نتایج مناسبی در این بخش داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته عوامل خارجی مانند کرونا هم در بهره‌وری شرکت‌ها موثر بوده است، اظهار کرد: دومین ماده در برنامه هفتم توسعه به رشد اقتصادی و عواملی که مانع ایجاد رشد اقتصادی مربوط می‌شود رسیدگی شده است، از این رو عواملی همچون انتصابات سازمانی و نحوه مدیریت شرکت‌ها به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار در رشد اقتصادی و بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است. قادری با بیان اینکه تامین مالی از دیگر عوامل موثر در ایجاد بهره‌وری است، اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات در ایجاد بهره‌وری در کشور این است که سازمان‌های متولی، تعامل چندانی با بخش‌های مختلف ندارند تا بتوانند تعاریف دقیقی از عملکرد آنها داشته باشند به همین دلیل هدف‌گذاری‌های مربوط به بهره‌وری هم در این سازمانها محقق نشده است.