فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

مکتب شهید سلیمانی، الگویی برای مدیریت شهری 13 دی سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی است، شهیدی که از جمله خاطرات ماندگار او در حافظه مردم، حضورش در مناطق سیل‌زده خوزستان در سال 98 بود. حضور او در کنار مردم و پای صحبت و درد دل آنها نشستن، از جمله... مدیریت شهری خاکریز اول خدمت نظارت و پایش بر حوزه‌های مدیریت در کشور یکی از اساسی‌ترین شروط حرکت علمی مدیریت در کشور است. علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در این خصوص معتقد است که شهرداری تهران با پایش درست و شجاعت در ورود به... عدالت را برای همه بخواهیم در دوره جدید مدیریت شهری،اداره کل رفاه شهرداری تهران با تشکیل کمیته‌ای ویژه به بررسی وضعیت استفاده کارکنان این نهاد از منابع رفاهی شهرداری تهران پرداخته و به نتایج عجیبی رسیده است. از جمله اینکه از بین 25 هزار نیروی شهرداری در...

مکتب شهید سلیمانی، الگویی برای مدیریت شهری 13 دی سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی است، شهیدی که از جمله خاطرات ماندگار او در حافظه مردم، حضورش در مناطق سیل‌زده خوزستان در سال 98 بود. حضور او در کنار مردم و پای صحبت و درد دل آنها نشستن، از جمله... مدیریت شهری خاکریز اول خدمت نظارت و پایش بر حوزه‌های مدیریت در کشور یکی از اساسی‌ترین شروط حرکت علمی مدیریت در کشور است. علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در این خصوص معتقد است که شهرداری تهران با پایش درست و شجاعت در ورود به... عدالت را برای همه بخواهیم در دوره جدید مدیریت شهری،اداره کل رفاه شهرداری تهران با تشکیل کمیته‌ای ویژه به بررسی وضعیت استفاده کارکنان این نهاد از منابع رفاهی شهرداری تهران پرداخته و به نتایج عجیبی رسیده است. از جمله اینکه از بین 25 هزار نیروی شهرداری در...

مکتب شهید سلیمانی، الگویی برای مدیریت شهری 13 دی سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی است، شهیدی که از جمله خاطرات ماندگار او در حافظه مردم، حضورش در مناطق سیل‌زده خوزستان در سال 98 بود. حضور او در کنار مردم و پای صحبت و درد دل آنها نشستن، از جمله... مدیریت شهری خاکریز اول خدمت نظارت و پایش بر حوزه‌های مدیریت در کشور یکی از اساسی‌ترین شروط حرکت علمی مدیریت در کشور است. علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در این خصوص معتقد است که شهرداری تهران با پایش درست و شجاعت در ورود به... عدالت را برای همه بخواهیم در دوره جدید مدیریت شهری،اداره کل رفاه شهرداری تهران با تشکیل کمیته‌ای ویژه به بررسی وضعیت استفاده کارکنان این نهاد از منابع رفاهی شهرداری تهران پرداخته و به نتایج عجیبی رسیده است. از جمله اینکه از بین 25 هزار نیروی شهرداری در...