فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

نمی‌دانیم، نمی‌توانیم، نمی‌خواهیم صنعت پتروشیمی فرآیند استخراج مواد شیمیایی از نفت و گاز را در بر می‌گیرد. در قدیم مواد شیمیایی یا از زمین به صورت مستقیم استخراج می‌شد یا از محصولاتی نظیر زغال سنگ، نیشکر و چغندر به دست می‌آمد، در حال حاضر اما... توسعه پتروشیمی با ریسک‌‌پذیری در تصمیم‌گیری تولید پلی‌پروپیلن به عنوان یک محصول پلیمری با ارزش گامی بلند در مسیر تکمیل چرخه تولید محصولات پتروشیمی در ایران است. در حال حاضر با وجود ظرفیت تولید حدود یک میلیون تنی محصولات پلی‌پروپیلنی در ایران، هنوز نیاز بازار داخلی به طور... ارزش‌آفرینی با تولید گریدهای تخصصی شرکت پتروشیمی جم پیلن به عنوان یکی از شرکت­‌های پایین­‌دستی زنجیره‌­ی صنایع پتروشیمی که ارتباط جدی‌­تری با بازار مصرف دارد، در نوسانات قیمت در زمینه­‌ی محصولات پتروشیمی نقشی در سال اخیر نقش نوسان­گیر را ایفا کرده است. این شرکت یکی از هفت...

نمی‌دانیم، نمی‌توانیم، نمی‌خواهیم صنعت پتروشیمی فرآیند استخراج مواد شیمیایی از نفت و گاز را در بر می‌گیرد. در قدیم مواد شیمیایی یا از زمین به صورت مستقیم استخراج می‌شد یا از محصولاتی نظیر زغال سنگ، نیشکر و چغندر به دست می‌آمد، در حال حاضر اما... توسعه پتروشیمی با ریسک‌‌پذیری در تصمیم‌گیری تولید پلی‌پروپیلن به عنوان یک محصول پلیمری با ارزش گامی بلند در مسیر تکمیل چرخه تولید محصولات پتروشیمی در ایران است. در حال حاضر با وجود ظرفیت تولید حدود یک میلیون تنی محصولات پلی‌پروپیلنی در ایران، هنوز نیاز بازار داخلی به طور... ارزش‌آفرینی با تولید گریدهای تخصصی شرکت پتروشیمی جم پیلن به عنوان یکی از شرکت­‌های پایین­‌دستی زنجیره‌­ی صنایع پتروشیمی که ارتباط جدی‌­تری با بازار مصرف دارد، در نوسانات قیمت در زمینه­‌ی محصولات پتروشیمی نقشی در سال اخیر نقش نوسان­گیر را ایفا کرده است. این شرکت یکی از هفت...

نمی‌دانیم، نمی‌توانیم، نمی‌خواهیم صنعت پتروشیمی فرآیند استخراج مواد شیمیایی از نفت و گاز را در بر می‌گیرد. در قدیم مواد شیمیایی یا از زمین به صورت مستقیم استخراج می‌شد یا از محصولاتی نظیر زغال سنگ، نیشکر و چغندر به دست می‌آمد، در حال حاضر اما... توسعه پتروشیمی با ریسک‌‌پذیری در تصمیم‌گیری تولید پلی‌پروپیلن به عنوان یک محصول پلیمری با ارزش گامی بلند در مسیر تکمیل چرخه تولید محصولات پتروشیمی در ایران است. در حال حاضر با وجود ظرفیت تولید حدود یک میلیون تنی محصولات پلی‌پروپیلنی در ایران، هنوز نیاز بازار داخلی به طور... ارزش‌آفرینی با تولید گریدهای تخصصی شرکت پتروشیمی جم پیلن به عنوان یکی از شرکت­‌های پایین­‌دستی زنجیره‌­ی صنایع پتروشیمی که ارتباط جدی‌­تری با بازار مصرف دارد، در نوسانات قیمت در زمینه­‌ی محصولات پتروشیمی نقشی در سال اخیر نقش نوسان­گیر را ایفا کرده است. این شرکت یکی از هفت...