فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

ارزش‌آفرینی با تولید گریدهای تخصصی شرکت پتروشیمی جم پیلن به عنوان یکی از شرکت­‌های پایین­‌دستی زنجیره‌­ی صنایع پتروشیمی که ارتباط جدی‌­تری با بازار مصرف دارد، در نوسانات قیمت در زمینه­‌ی محصولات پتروشیمی نقشی در سال اخیر نقش نوسان­گیر را ایفا کرده است. این شرکت یکی از هفت... به‌روزترین تکنولوژی با توان داخلی طرح تأسیس شرکت توسعه­‌ی پلیمر پادجم به عنوان فاز دوم پتروشیمی جم از سال 1389 شروع به فعالیت کرده است و دلیل اصلی تأسیس آن جلوگیری از خام­ فروشی مواد پتروشیمی و تکمیل زنجیره‌ی تولید مواد پتروشیمی بوده است. به گفته­‌ی محمدهاشم... خواستیم، توانستیم، ساختیم مسجدسلیمان شهری است که اولین چاه نفت خاورمیانه در آن کشف شده است و تحولی اساسی نه تنها در ایران که در کل خاورمیانه از این منطقه آغاز شده است. این شهر با وجود استعدادهای بالقوه‌ی بسیار، در طول سالیان گذشته از...

ارزش‌آفرینی با تولید گریدهای تخصصی شرکت پتروشیمی جم پیلن به عنوان یکی از شرکت­‌های پایین­‌دستی زنجیره‌­ی صنایع پتروشیمی که ارتباط جدی‌­تری با بازار مصرف دارد، در نوسانات قیمت در زمینه­‌ی محصولات پتروشیمی نقشی در سال اخیر نقش نوسان­گیر را ایفا کرده است. این شرکت یکی از هفت... به‌روزترین تکنولوژی با توان داخلی طرح تأسیس شرکت توسعه­‌ی پلیمر پادجم به عنوان فاز دوم پتروشیمی جم از سال 1389 شروع به فعالیت کرده است و دلیل اصلی تأسیس آن جلوگیری از خام­ فروشی مواد پتروشیمی و تکمیل زنجیره‌ی تولید مواد پتروشیمی بوده است. به گفته­‌ی محمدهاشم... خواستیم، توانستیم، ساختیم مسجدسلیمان شهری است که اولین چاه نفت خاورمیانه در آن کشف شده است و تحولی اساسی نه تنها در ایران که در کل خاورمیانه از این منطقه آغاز شده است. این شهر با وجود استعدادهای بالقوه‌ی بسیار، در طول سالیان گذشته از...

ارزش‌آفرینی با تولید گریدهای تخصصی شرکت پتروشیمی جم پیلن به عنوان یکی از شرکت­‌های پایین­‌دستی زنجیره‌­ی صنایع پتروشیمی که ارتباط جدی‌­تری با بازار مصرف دارد، در نوسانات قیمت در زمینه­‌ی محصولات پتروشیمی نقشی در سال اخیر نقش نوسان­گیر را ایفا کرده است. این شرکت یکی از هفت... به‌روزترین تکنولوژی با توان داخلی طرح تأسیس شرکت توسعه­‌ی پلیمر پادجم به عنوان فاز دوم پتروشیمی جم از سال 1389 شروع به فعالیت کرده است و دلیل اصلی تأسیس آن جلوگیری از خام­ فروشی مواد پتروشیمی و تکمیل زنجیره‌ی تولید مواد پتروشیمی بوده است. به گفته­‌ی محمدهاشم... خواستیم، توانستیم، ساختیم مسجدسلیمان شهری است که اولین چاه نفت خاورمیانه در آن کشف شده است و تحولی اساسی نه تنها در ایران که در کل خاورمیانه از این منطقه آغاز شده است. این شهر با وجود استعدادهای بالقوه‌ی بسیار، در طول سالیان گذشته از...