فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

همه چیز داریم، مدیریت نداریم حاکم بودن گفتمان سیاسی و اقتصادی در کشور و غفلت از گفتمان مدیریتی به عنوان برقرارکننده توازن بین دو گفتمان نخست، از مهم‌ترین دلایل بروز بیشتر مسائل و مشکلات کشور است. دکتر غلامرضا گودرزی، استاد تمام رشته مدیریت، ضمن بیان این مطلب... بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ مجموعه‌ای با کمترین اختیار و بیشترین افتخار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با دستور حضرت امام(ره) و با هدف محرومیت زدایی، از  آغاز انقلاب اسلامی شروع به کار کرد و خوشبختانه توانسته است با وجود عدم وابستگی به بودجه دولت، نه تنها گام‌های بنیادینی در مناطق محروم به ویژه در... پیش‌بینی بهتر از پیشگیری و درمان است گفته می‌شود پیشگیری بهتر از درمان است اما دکتر محمدهادی همایون رئیس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است این پیش‌بینی است که اهمیت بالاتری دارد. او معتقد است پیش‌بینی همان دوراندیشی و  بصیرتی است که یک...

همه چیز داریم، مدیریت نداریم حاکم بودن گفتمان سیاسی و اقتصادی در کشور و غفلت از گفتمان مدیریتی به عنوان برقرارکننده توازن بین دو گفتمان نخست، از مهم‌ترین دلایل بروز بیشتر مسائل و مشکلات کشور است. دکتر غلامرضا گودرزی، استاد تمام رشته مدیریت، ضمن بیان این مطلب... بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ مجموعه‌ای با کمترین اختیار و بیشترین افتخار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با دستور حضرت امام(ره) و با هدف محرومیت زدایی، از  آغاز انقلاب اسلامی شروع به کار کرد و خوشبختانه توانسته است با وجود عدم وابستگی به بودجه دولت، نه تنها گام‌های بنیادینی در مناطق محروم به ویژه در... پیش‌بینی بهتر از پیشگیری و درمان است گفته می‌شود پیشگیری بهتر از درمان است اما دکتر محمدهادی همایون رئیس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است این پیش‌بینی است که اهمیت بالاتری دارد. او معتقد است پیش‌بینی همان دوراندیشی و  بصیرتی است که یک...

همه چیز داریم، مدیریت نداریم حاکم بودن گفتمان سیاسی و اقتصادی در کشور و غفلت از گفتمان مدیریتی به عنوان برقرارکننده توازن بین دو گفتمان نخست، از مهم‌ترین دلایل بروز بیشتر مسائل و مشکلات کشور است. دکتر غلامرضا گودرزی، استاد تمام رشته مدیریت، ضمن بیان این مطلب... بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ مجموعه‌ای با کمترین اختیار و بیشترین افتخار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با دستور حضرت امام(ره) و با هدف محرومیت زدایی، از  آغاز انقلاب اسلامی شروع به کار کرد و خوشبختانه توانسته است با وجود عدم وابستگی به بودجه دولت، نه تنها گام‌های بنیادینی در مناطق محروم به ویژه در... پیش‌بینی بهتر از پیشگیری و درمان است گفته می‌شود پیشگیری بهتر از درمان است اما دکتر محمدهادی همایون رئیس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است این پیش‌بینی است که اهمیت بالاتری دارد. او معتقد است پیش‌بینی همان دوراندیشی و  بصیرتی است که یک...