فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

بر لبه‌ی تکنولوژی با فیبر نوری بیست سال از تأسیس شرکت آسیاتک می­‌گذرد، اکنون سهم بسیار بزرگی از بازار خصوصی اینترنت ثابت را در اختیار دارد. محمدعلی یوسفی‌­زاده مدیرعامل آسیاتک در این گفت­‌وگو از رویکردهای این شرکت برای حفظ خود در بازار متلاطم فن­آوری اطلاعات و برنامه­‌های آینده­‌ی... عدم رضایت مجلس از سازمان ملی بهره‌وری جعفر قادری با اشاره به اینکه بهره‌وری در کشور رضایت بخش نیست، گفت: در حال حاضر متولیان بهره‌وری با سازمان‌ها و شرکت‌ها تعامل ندارند تا تعریف دقیقی درباره بهره‌وری داشته باشند، به همین دلیل عملکرد دولت در حوزه بهره‌وری قابل دفاع نیست... همه چیز داریم، مدیریت نداریم حاکم بودن گفتمان سیاسی و اقتصادی در کشور و غفلت از گفتمان مدیریتی به عنوان برقرارکننده توازن بین دو گفتمان نخست، از مهم‌ترین دلایل بروز بیشتر مسائل و مشکلات کشور است. دکتر غلامرضا گودرزی، استاد تمام رشته مدیریت، ضمن بیان این مطلب...

بر لبه‌ی تکنولوژی با فیبر نوری بیست سال از تأسیس شرکت آسیاتک می­‌گذرد، اکنون سهم بسیار بزرگی از بازار خصوصی اینترنت ثابت را در اختیار دارد. محمدعلی یوسفی‌­زاده مدیرعامل آسیاتک در این گفت­‌وگو از رویکردهای این شرکت برای حفظ خود در بازار متلاطم فن­آوری اطلاعات و برنامه­‌های آینده­‌ی... عدم رضایت مجلس از سازمان ملی بهره‌وری جعفر قادری با اشاره به اینکه بهره‌وری در کشور رضایت بخش نیست، گفت: در حال حاضر متولیان بهره‌وری با سازمان‌ها و شرکت‌ها تعامل ندارند تا تعریف دقیقی درباره بهره‌وری داشته باشند، به همین دلیل عملکرد دولت در حوزه بهره‌وری قابل دفاع نیست... همه چیز داریم، مدیریت نداریم حاکم بودن گفتمان سیاسی و اقتصادی در کشور و غفلت از گفتمان مدیریتی به عنوان برقرارکننده توازن بین دو گفتمان نخست، از مهم‌ترین دلایل بروز بیشتر مسائل و مشکلات کشور است. دکتر غلامرضا گودرزی، استاد تمام رشته مدیریت، ضمن بیان این مطلب...

بر لبه‌ی تکنولوژی با فیبر نوری بیست سال از تأسیس شرکت آسیاتک می­‌گذرد، اکنون سهم بسیار بزرگی از بازار خصوصی اینترنت ثابت را در اختیار دارد. محمدعلی یوسفی‌­زاده مدیرعامل آسیاتک در این گفت­‌وگو از رویکردهای این شرکت برای حفظ خود در بازار متلاطم فن­آوری اطلاعات و برنامه­‌های آینده­‌ی... عدم رضایت مجلس از سازمان ملی بهره‌وری جعفر قادری با اشاره به اینکه بهره‌وری در کشور رضایت بخش نیست، گفت: در حال حاضر متولیان بهره‌وری با سازمان‌ها و شرکت‌ها تعامل ندارند تا تعریف دقیقی درباره بهره‌وری داشته باشند، به همین دلیل عملکرد دولت در حوزه بهره‌وری قابل دفاع نیست... همه چیز داریم، مدیریت نداریم حاکم بودن گفتمان سیاسی و اقتصادی در کشور و غفلت از گفتمان مدیریتی به عنوان برقرارکننده توازن بین دو گفتمان نخست، از مهم‌ترین دلایل بروز بیشتر مسائل و مشکلات کشور است. دکتر غلامرضا گودرزی، استاد تمام رشته مدیریت، ضمن بیان این مطلب...