فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

چراغ تولید کفش ملی روشن شد گروه صنعتی ملی که شرکت کفش ملی و سه شرکت دیگر با وظیفه­‌ی پشتیبانی از کفش ملی زیرمجموعه­‌ی آن محسوب می­‌شوند روزهای پرفراز و نشیبی را از سرگذرانده است. به گفته­‌ی علی­‌اصغر محمدپور مدیرعامل این گروه صنعتی دو شرکت از چهار شرکت... سیاست‌های اقتصادی تولیدمحور نیست، دلال‌محور است ایران به عنوان یک از چهار کشور برتر در زمینه­‌ی تولید کاشی و سرامیک شرکت­‌های فعالی در این زمینه دارد. با این وجود، علی‌­اصغر آهنی­‌ها مدیرعامل شرکت آپادانا سرام معتقد است ظرفیت­‌های کشور در این صنعت، به دلیل ناقص بودن چرخه­‌ی تولید... جهش تولید برای مهار تورم در ایران خودرو دیزل ایران­‌خودرو دیزل یکی از بزرگ­ترین شرکت­‌های تولیدکننده­‌ی خودروی تجاری(شامل انواع کامیون، اتوبوس، ون و...) در کشور است. شرکتی که از ترکیب کامیون‌سازی خاور و اتوبوس‌­سازی ایران­‌خودرو در سال 1378 پدید آمده است. ایرانیان از کامیون­‌های خاور و اتوبوس‌­های بنز ایران­‌خودرو خاطره­‌ خوبی...

چراغ تولید کفش ملی روشن شد گروه صنعتی ملی که شرکت کفش ملی و سه شرکت دیگر با وظیفه­‌ی پشتیبانی از کفش ملی زیرمجموعه­‌ی آن محسوب می­‌شوند روزهای پرفراز و نشیبی را از سرگذرانده است. به گفته­‌ی علی­‌اصغر محمدپور مدیرعامل این گروه صنعتی دو شرکت از چهار شرکت... سیاست‌های اقتصادی تولیدمحور نیست، دلال‌محور است ایران به عنوان یک از چهار کشور برتر در زمینه­‌ی تولید کاشی و سرامیک شرکت­‌های فعالی در این زمینه دارد. با این وجود، علی‌­اصغر آهنی­‌ها مدیرعامل شرکت آپادانا سرام معتقد است ظرفیت­‌های کشور در این صنعت، به دلیل ناقص بودن چرخه­‌ی تولید... جهش تولید برای مهار تورم در ایران خودرو دیزل ایران­‌خودرو دیزل یکی از بزرگ­ترین شرکت­‌های تولیدکننده­‌ی خودروی تجاری(شامل انواع کامیون، اتوبوس، ون و...) در کشور است. شرکتی که از ترکیب کامیون‌سازی خاور و اتوبوس‌­سازی ایران­‌خودرو در سال 1378 پدید آمده است. ایرانیان از کامیون­‌های خاور و اتوبوس‌­های بنز ایران­‌خودرو خاطره­‌ خوبی...

چراغ تولید کفش ملی روشن شد گروه صنعتی ملی که شرکت کفش ملی و سه شرکت دیگر با وظیفه­‌ی پشتیبانی از کفش ملی زیرمجموعه­‌ی آن محسوب می­‌شوند روزهای پرفراز و نشیبی را از سرگذرانده است. به گفته­‌ی علی­‌اصغر محمدپور مدیرعامل این گروه صنعتی دو شرکت از چهار شرکت... سیاست‌های اقتصادی تولیدمحور نیست، دلال‌محور است ایران به عنوان یک از چهار کشور برتر در زمینه­‌ی تولید کاشی و سرامیک شرکت­‌های فعالی در این زمینه دارد. با این وجود، علی‌­اصغر آهنی­‌ها مدیرعامل شرکت آپادانا سرام معتقد است ظرفیت­‌های کشور در این صنعت، به دلیل ناقص بودن چرخه­‌ی تولید... جهش تولید برای مهار تورم در ایران خودرو دیزل ایران­‌خودرو دیزل یکی از بزرگ­ترین شرکت­‌های تولیدکننده­‌ی خودروی تجاری(شامل انواع کامیون، اتوبوس، ون و...) در کشور است. شرکتی که از ترکیب کامیون‌سازی خاور و اتوبوس‌­سازی ایران­‌خودرو در سال 1378 پدید آمده است. ایرانیان از کامیون­‌های خاور و اتوبوس‌­های بنز ایران­‌خودرو خاطره­‌ خوبی...