فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

از بحران تا عمران هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صباعمران) در سال 1375 با هدف تجمیع فعالیت‌های عمرانی صندوق بازشستگی کشوری و اداره‌ی املاک این صندوق تشکیل شد و از آن زمان تا به حال با فراز و نشیب‌هایی به فعالیت خود ادامه داده... طرحی نو در انداختیم صنایع لبنی ایران با چالش‌های بسیاری مواجه است. قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن حاشیه‌ی سود بسیار پائین محصولات و ساختار سنتی کشاورزی و دامداری ایران که بهره‌وری در زمینه‌ی صنایع لبنی را پائین می‌آورد از جمله دلایلی هستند که این صنعت... میزبانی به وسعت ایران گردشگری از جمله صنایع درآمدزاست که ایران به اندازه‌ی ظرفیت‌هایش در آن فعال نیست. چنان‌که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی معتقد است ایران از منظرهای مختلف گردشگری در رتبه‌های برتر دنیا قرار دارد و لازم است در این زمینه با اهتمام...

از بحران تا عمران هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صباعمران) در سال 1375 با هدف تجمیع فعالیت‌های عمرانی صندوق بازشستگی کشوری و اداره‌ی املاک این صندوق تشکیل شد و از آن زمان تا به حال با فراز و نشیب‌هایی به فعالیت خود ادامه داده... طرحی نو در انداختیم صنایع لبنی ایران با چالش‌های بسیاری مواجه است. قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن حاشیه‌ی سود بسیار پائین محصولات و ساختار سنتی کشاورزی و دامداری ایران که بهره‌وری در زمینه‌ی صنایع لبنی را پائین می‌آورد از جمله دلایلی هستند که این صنعت... میزبانی به وسعت ایران گردشگری از جمله صنایع درآمدزاست که ایران به اندازه‌ی ظرفیت‌هایش در آن فعال نیست. چنان‌که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی معتقد است ایران از منظرهای مختلف گردشگری در رتبه‌های برتر دنیا قرار دارد و لازم است در این زمینه با اهتمام...

از بحران تا عمران هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صباعمران) در سال 1375 با هدف تجمیع فعالیت‌های عمرانی صندوق بازشستگی کشوری و اداره‌ی املاک این صندوق تشکیل شد و از آن زمان تا به حال با فراز و نشیب‌هایی به فعالیت خود ادامه داده... طرحی نو در انداختیم صنایع لبنی ایران با چالش‌های بسیاری مواجه است. قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن حاشیه‌ی سود بسیار پائین محصولات و ساختار سنتی کشاورزی و دامداری ایران که بهره‌وری در زمینه‌ی صنایع لبنی را پائین می‌آورد از جمله دلایلی هستند که این صنعت... میزبانی به وسعت ایران گردشگری از جمله صنایع درآمدزاست که ایران به اندازه‌ی ظرفیت‌هایش در آن فعال نیست. چنان‌که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی معتقد است ایران از منظرهای مختلف گردشگری در رتبه‌های برتر دنیا قرار دارد و لازم است در این زمینه با اهتمام...