فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

جهش در صنایع بسته‌بندی با کار جهادی شرکت صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری پگاه بزرگترین شرکت بسته‌بندی موادغذایی در کشور است که در طول فعالیت بیست و شش ساله‌اش بر تأمین اقلام موردنیاز در زمینه بسته‌بندی شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران متمرکز بوده است. این هدفگذاری در دو سال اخیر... افزایش محصولات دانش بنیان در پگاه گلپایگان افزایش تولید محصولات لبنی و توسعه بازار، از جمله جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های تولید لبنیات است. در این میان شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران و از جمله شرکت پگاه گلپایگان توانسته‌اند با رویکردی به روز در زمینه تولید محصولات لبنی پیش‌رو باشند.... توسعه اقتصادی، با اعتماد به بخش خصوصی حمل ‌و نقل حلقه اتصال تولید و مصرف است و به همین دلیل در روند حرکت اقتصاد نقشی بنیادین دارد. روان بودن چرخه حمل و نقل در یک ساختار اقتصادی تضمینی بر پایداری روند رشد آن ساختار است و به همین دلیل،...

جهش در صنایع بسته‌بندی با کار جهادی شرکت صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری پگاه بزرگترین شرکت بسته‌بندی موادغذایی در کشور است که در طول فعالیت بیست و شش ساله‌اش بر تأمین اقلام موردنیاز در زمینه بسته‌بندی شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران متمرکز بوده است. این هدفگذاری در دو سال اخیر... افزایش محصولات دانش بنیان در پگاه گلپایگان افزایش تولید محصولات لبنی و توسعه بازار، از جمله جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های تولید لبنیات است. در این میان شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران و از جمله شرکت پگاه گلپایگان توانسته‌اند با رویکردی به روز در زمینه تولید محصولات لبنی پیش‌رو باشند.... توسعه اقتصادی، با اعتماد به بخش خصوصی حمل ‌و نقل حلقه اتصال تولید و مصرف است و به همین دلیل در روند حرکت اقتصاد نقشی بنیادین دارد. روان بودن چرخه حمل و نقل در یک ساختار اقتصادی تضمینی بر پایداری روند رشد آن ساختار است و به همین دلیل،...

جهش در صنایع بسته‌بندی با کار جهادی شرکت صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری پگاه بزرگترین شرکت بسته‌بندی موادغذایی در کشور است که در طول فعالیت بیست و شش ساله‌اش بر تأمین اقلام موردنیاز در زمینه بسته‌بندی شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران متمرکز بوده است. این هدفگذاری در دو سال اخیر... افزایش محصولات دانش بنیان در پگاه گلپایگان افزایش تولید محصولات لبنی و توسعه بازار، از جمله جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های تولید لبنیات است. در این میان شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران و از جمله شرکت پگاه گلپایگان توانسته‌اند با رویکردی به روز در زمینه تولید محصولات لبنی پیش‌رو باشند.... توسعه اقتصادی، با اعتماد به بخش خصوصی حمل ‌و نقل حلقه اتصال تولید و مصرف است و به همین دلیل در روند حرکت اقتصاد نقشی بنیادین دارد. روان بودن چرخه حمل و نقل در یک ساختار اقتصادی تضمینی بر پایداری روند رشد آن ساختار است و به همین دلیل،...