فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

با نیم‌قرن تجربه، خدمت‌گزار بیمه‌گذاران بیمه‌ی دانا یکی از شرکت­‌های قدیمی بیمه‌­ای در ایران است که اکنون در آستانه­‌ی پنجاه سالگی قرار دارد. این شرکت بیمه­‌ای در این پنجاه سال توانسته است با تمرکز بر مقوله­‌ی بیمه­‌های درمانی به بزرگترین بیمه­‌ی بازرگانی فعال در بخش درمان تبدیل... فرهنگ‌سازی با اعتمادسازی امکان‌پذیر است بخش عمده‌­ای از شرکت­‌های بیمه­‌گر در ایران خاستگاه سازمانی دارند. روند مدیریت بیمه‌­های سازمانی و انگیزه­‌بخشی به چنین شرکت­‌هایی برای ورود به بازارهای دیگر و از جمله بازار خرده‌فروشی بیمه که محل اصلی رقابت­‌های بیمه‌­ای است از جمله اقداماتی است که می­‌تواند... خدمت با کیفیت راه نجات صنعت در شرایط متلاطم اقتصادی کشور، حضور موثر در بازارهایی نظیر بیمه که وظیفه­‌ی انتقال ریسک از مشتریان به شرکت­‌های بیمه­‌ای را برعهده دارند سخت و پیچیده می­‌شود. به ویژه بیمه­‌های غیراجباری نظیر بیمه­‌های زندگی و عمر در چنین وضعیت­‌هایی بیش از پیش...

با نیم‌قرن تجربه، خدمت‌گزار بیمه‌گذاران بیمه‌ی دانا یکی از شرکت­‌های قدیمی بیمه‌­ای در ایران است که اکنون در آستانه­‌ی پنجاه سالگی قرار دارد. این شرکت بیمه­‌ای در این پنجاه سال توانسته است با تمرکز بر مقوله­‌ی بیمه­‌های درمانی به بزرگترین بیمه­‌ی بازرگانی فعال در بخش درمان تبدیل... فرهنگ‌سازی با اعتمادسازی امکان‌پذیر است بخش عمده‌­ای از شرکت­‌های بیمه­‌گر در ایران خاستگاه سازمانی دارند. روند مدیریت بیمه‌­های سازمانی و انگیزه­‌بخشی به چنین شرکت­‌هایی برای ورود به بازارهای دیگر و از جمله بازار خرده‌فروشی بیمه که محل اصلی رقابت­‌های بیمه‌­ای است از جمله اقداماتی است که می­‌تواند... خدمت با کیفیت راه نجات صنعت در شرایط متلاطم اقتصادی کشور، حضور موثر در بازارهایی نظیر بیمه که وظیفه­‌ی انتقال ریسک از مشتریان به شرکت­‌های بیمه­‌ای را برعهده دارند سخت و پیچیده می­‌شود. به ویژه بیمه­‌های غیراجباری نظیر بیمه­‌های زندگی و عمر در چنین وضعیت­‌هایی بیش از پیش...

با نیم‌قرن تجربه، خدمت‌گزار بیمه‌گذاران بیمه‌ی دانا یکی از شرکت­‌های قدیمی بیمه‌­ای در ایران است که اکنون در آستانه­‌ی پنجاه سالگی قرار دارد. این شرکت بیمه­‌ای در این پنجاه سال توانسته است با تمرکز بر مقوله­‌ی بیمه­‌های درمانی به بزرگترین بیمه­‌ی بازرگانی فعال در بخش درمان تبدیل... فرهنگ‌سازی با اعتمادسازی امکان‌پذیر است بخش عمده‌­ای از شرکت­‌های بیمه­‌گر در ایران خاستگاه سازمانی دارند. روند مدیریت بیمه‌­های سازمانی و انگیزه­‌بخشی به چنین شرکت­‌هایی برای ورود به بازارهای دیگر و از جمله بازار خرده‌فروشی بیمه که محل اصلی رقابت­‌های بیمه‌­ای است از جمله اقداماتی است که می­‌تواند... خدمت با کیفیت راه نجات صنعت در شرایط متلاطم اقتصادی کشور، حضور موثر در بازارهایی نظیر بیمه که وظیفه­‌ی انتقال ریسک از مشتریان به شرکت­‌های بیمه­‌ای را برعهده دارند سخت و پیچیده می­‌شود. به ویژه بیمه­‌های غیراجباری نظیر بیمه­‌های زندگی و عمر در چنین وضعیت­‌هایی بیش از پیش...